focení dron
  • focení dronem realizujeme v souladu se zákonem

  • zajistíme povolení od Úřadu pro civilní letectví

  • zajistíme povolení od majitelů nemovitostí

  • ve spolupráci s vámi zajistíme zábor místa

foto dron

© 2008 - 2021 made BYYB studio